Циклова комісія "Облік і оподаткування"

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Спеціалізація

Бухгалтерський облік

Кваліфікація

Бухгалтер

Андрійчук Алла Петрівна

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, Відмінник освіти України

Освіта:

Житомирський сільськогосподарський інститут, 1991 р., «Економіка і організація сільського господарства», - економіст-організатор.

Факультет післядипломної освіти Київського національного економічного університету, 1999 р., «Облік і аудит» - бухгалтер

У ЖАДК НТУ працює з:

1996 року

Основні дисципліни, які викладає:

"Бухгалтерський облік", "Фінансовий  облік", "Облік і звітність в бюджетних установах", "Контроль і ревізія", "Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства"

Статті, участь у конференціях:

«Інтегроване заняття, як засіб розвитку творчого мислення та практичних навичок студентів» - LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – с.545

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії

Освіта:

Житомирський інженерно-технологічний інститут, 2001р., «Облік і аудит», - економіст з бухгалтерського обліку і аудиту

У ЖАДК НТУ працює з:

1990 року, на посаді викладача з 2007р.

Основні дисципліни, які викладає:

"Вступ до спеціальності", "Основи економічної теорії",  "Облік і аналіз ЗЕД",  "Казначейська справа"

Статті, участь у конференціях:

«Транспортна логістика та її основні проблеми» - LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – с.546;

 «Концептуальні основи зовнішньоекономічної стратегії України» - LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2019. – с.546

Гладун Олена Вікторовна

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіта:

Державна агроекологічна академія України, 1995 р, «Облік і аудит», - економіст з бухгалтерського обліку і фінансів

У ЖАДК НТУ працює з:

1995 року

Основні дисципліни, які викладає:

"Економіка підприємства", "Економічний аналіз", "Технічне нормування", "Основи менеджменту"

Статті, участь у конференціях:

 

 

Кучерина Валентина Володимирівна

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта:

Державна агроекологічна академія України, 1995 р, «Облік і аудит», - економіст з бухгалтерського обліку і фінансів

У ЖАДК НТУ працює з:

1998 року

Основні дисципліни, які викладає:

"Фінанси", "Статистика", "Гроші та кредит", "Фінанси підприємстваа"

Статті, участь у конференціях:

  Математичні методи та моделі при вивченні фахових дисциплін спеціальності «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» - LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – с.545

    Формування критичного мислення та засобів аргументації студентів під час вивчення економічних дисциплін. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів / за заг. ред. Єрємєєвої В.М. – Житомир: Вид-во О.О.Євенок,2018.-Вип.11-262с.

«Фінансова грамотність як одна з основних компетенцій сучасного студента» - LXXV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2019. – с.545

 

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії, Заслужений вчитель України

Освіта:

Львівський ордена Леніна політехнічний інститут, 1971р., «Автомобільні шляхи» - інженер шляхів сполучення

Київський державний економічний університет, курси, 1994 р, бухгалтер-економіст

У ЖАДК НТУ працює з:

1986 року

Основні дисципліни, які викладає:

"Економіка підприємства", "Основи менеджменту"

Статті, участь у конференціях:

Луковська Галина Іванівна

Пивовар Леся Валентинівна

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст першої категорії

Освіта:

 

Національна академія державної податкової служби України, 2005 р., «Облік і аудит»,  економіст

У ЖАДК НТУ працює з:

2005 року

Основні дисципліни, які викладає:

"Основи аудиту",  "Податкова система", "Планування та організація діяльності підприємства", "Облік на підприємствах малого бізнесу"

Статті, участь у конференціях:

«Податкові надходження у структурі доходів зведеного бюджету України» - LXXIV наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К.: НТУ, 2018. – с.545

Бордюк Ірина Петрівна