Циклова комісія "Будівництво та цивільна інженерія"

Спеціальність

192 Будівництво та цивільна інженерія

Галузь знань:

19 Архітектура та будівництво

Спеціалізація

Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів

Кваліфікація

Будівельник

Кособуцька Світлана Федерівна

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Освіта:

Київський автодорожній інститут, 1979 р., спеціальністю за   «Мости і тунелі», кваліфікація - інженер-будівельник.

У ЖАДК НТУ працює з:

01 вересня 1979 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Геодезія», «Статика споруд», «Геодезична практика»

Статті, участь у конференціях:

«Геомати для запобігання зсувів та ерозії ґрунту» конференція ЖАДК НТУ (квітень 2018р.) м. Київ

«Запобігання зсувів та ерозії ґрунту, як однієї  з найбільш екологічних проблем сьогодення». 81-а міжнародна конференція ХНАДУ (квітень 2019р.) м. Харків

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Секретар приймальної комісії,  спеціаліст вищої категорії, викладач

Освіта:

Московський заочний політехнічний інститут, 1984 р., за спеціальністю «Гідрогеологія і інженерна геологія», кваліфікація - гірський інженер-гідрогеолог.

У ЖАДК НТУ працює з:

01 лютого 1992 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Геологія та ґрунтознавство», «Географія», «Безпека життєдіяльності», «Геологічна практика».

Статті, участь у конференціях:

«Взгляд в будущее». Музей как культурно-философская и образовательная платформа (к 50-лению музея Космонавтики им. С.П. Королева в г.Житомире), 18 Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки», 26-28 вересня 2019р., м. Каматорськ.

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії, викладач

Освіта:

Національний транспортний університет, 1996 р., за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг та аеродромів», кваліфікація - інженер-будівельник.

У ЖАДК НТУ працює з:

02 грудня 1991 року, на посаді викладача з 2005 року

Основні дисципліни, які викладає:

«Дорожньо-будівельні матеріали», «Охорона праці в галузі»,  «Вступ до спеціальності», «Виробничі підприємства», «Практика для одержання робочої професії»

Статті, участь у конференціях:

«Стабілізація та укріплення ґрунтів».  ЖАДК НТУ (03.04. 2019 р.) м. Київ

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Освіта:

Національний транспортний університет, 2002 р., за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг та аеродромів», кваліфікація - інженер-будівельник.

У ЖАДК НТУ працює з:

12 березня 1990 року, на посаді викладача  з 2003 року

Основні дисципліни, які викладає:

«Будівництво автомобільних доріг», «Утримання  та ремонт автомобільних доріг», «Охорона праці в галузі».

Статті, участь у конференціях:

«Застосування новітніх технологій при будівництві  та ремонті  автомобільних доріг в країнах світу» в  ЖАДК НТУ (квітень 2018р.)

 м. Житомир

- «Застосування синтетичних матеріалів при влаштуванні шарів дорожнього одягу». 81-а міжнародна конференція ХНАДУ (квітень 2019 року) м. Харків

- наукова стаття «Технічні засоби організації дорожнього руху», сертифікат учасника №003/0224, Всеукраїнська наукова конференція для творчої молоді «Перспектива - 2019», Маріупольський будівельний коледж, 26 квітня 2019р.

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії, викладач

Освіта:

Національний транспортний університет, 1993 р., за спеціальністю «Будівництво та експлуатація автомобільних доріг та аеродромів», кваліфікація - інженер-будівельник.

У ЖАДК НТУ працює з:

01 грудня  2000 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Інженерна та комп’ютерна графіка», «Креслення», «Штучні споруди», «Утримання і ремонт мостів», «Експлуатаційні властивості транспортних споруд», «Практика для одержання робочої професії».

Статті, участь у конференціях:

«Впровадження  сучасних технологій у викладанні предмету «Штучні споруди» у Житомирському автодорожньому коледжі Національного транспортного університету»,   розміщений на порталі «Учительський журнал он-лайн» (12.06.2019 р.) сертифікат серія ММ № 01101777

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Освіта:

Київський автодорожній інститут, 1978р., за спеціальністю «Автомобільні дороги», кваліфікація -  інженер-шляхів сполучень.

У ЖАДК НТУ працює з:

02 жовтня 1978 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Вишукування і проектуванні автомобільних доріг та аеродромів», «Гідравліка», «Стандартизація», практика «Розбивочні роботи», «Практика для одержання робочої професії».

Статті, участь у конференціях:

«Сучасні технології ремонту тріщин асфальтобетонних покриттів».  ЖАДК НТУ (квітень 2019 року)  Київ

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої  категорії, старший викладач

Освіта:

Київський автодорожній інститут, 1965р., за спеціальністю «Автомобільні дороги», кваліфікація -  інженер-шляхів сполучень.

У ЖАДК НТУ працює з:

15 лютого 1966 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Будівництво автомобільних доріг», «Виробничі підприємства», практика «Розбивочні роботи», «Практика для одержання робочої професії».

Статті, участь у конференціях:

Беляніна Ольга Володимирівна

Бузанова Світлана Станіславівна

Гладун Світлана Іванівна

Дорогова Ірина Юріїівна

Кособуцький  Леонід  Михайлович

Масюк  Антоніна  Іванівна

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст першої  категорії, викладач.

Освіта:

Київський автодорожній інститут, 1973р., за спеціальністю «Автомобільні дороги»,  кваліфікація -  інженер-шляхів сполучень.

У ЖАДК НТУ працює з:

01 вересня 1976 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Будівництво автомобільних доріг», «Утримання і ремонт автомобільних доріг», «Технічна механіка», «Основи будівельної справи».

Статті, участь у конференціях:

«Становлення особистісно-професійної компетенції студентів на заняттях з будівництва автомобільних доріг та аеродромів», розміщений на порталі «Учительський журнал он-лайн»   23.01.2019р. 

Мойсеєнко  Володимир  Федорович

Поліщук Юля Віталіївна

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Cпеціаліст, викладач

Освіта:

Національний авіаційний університет, 2009 р. за спеціальністю «Будівництво автомобільних доріг та аеродромів», кваліфікація - науковий співробітник (будівництво).

У ЖАДК НТУ працює з:

02 вересня 2019 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Будівництво автомобільних доріг», «Утримання і ремонт автомобільних доріг».

Статті, участь у конференціях:

Романюк Іван Ілліч

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої  категорії, старший викладач

Освіта:

Львівський політехнічний інститут, 1964р.,  за спеціальністю «Аерофотогеодезія», кваліфікація - інженер – аерофотогеодезист.

У ЖАДК НТУ працює з:

23 вересня 1974 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Геодезія», «Основи інженерної геодезії», «Геодезична практика», практика «Розбивочні роботи».

Статті, участь у конференціях: