Циклова комісія Автомобільний траспорт

Спеціальність

274 Автомобільний транспорт.

Галузь знань:

27 Транспорт

Спеціалізація

Обслуговування  та ремонт автомобілів і двигунів.

Кваліфікація

Механік

Маланюк Юрій Володимирович

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії 

Освіта:

Житомирський інженерно-технологічний інститут 1999, «Автомобіль та автомобільне господарство» інженер-механік.

У ЖАДК НТУ працює з:

01 вересня 1987 року.

Основні дисципліни, які викладає:

Технічна експлуатація автомобіля. Використання та економія паливно-енергитичних ресурсів.

Статті, участь у конференціях:

73-тя Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів НТУ, 2017р. «Альтернативні джерела енергії для автомобільного транспорту».

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії 

Освіта:

Житомирський державний агроекологічний університет 2003, «Механізація  та електрифікація сільського господарства» 

інженер-механік.

Житомирський державний агроекологічний університет 2004, «Механізація  сільського господарства» 

магістр за фаховим спрямуванням.

У ЖАДК НТУ працює з:

01 вересня 2003 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Основи технології ремонту автомобілів» та «Креслення».

Статті, участь у конференціях:

«Відновлення шарових опор, стійок стабілізаторів та рульових наконечників автомобілів».

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст першої категорії 

Освіта:

Повна, вища освіта за спеціальністю « Автомобілі та автомобільне господарство».

У ЖАДК НТУ працює з:

01 вересня 2013 року.

Основні дисципліни, які викладає:

«Електрообладнання автомобілів» та «Автомобілі»

Статті, участь у конференціях:

«Вдосконалення   сучасних   систем   пуску   двигунів   та   пристроїв, що    полегшують   запуск     двигунів  при  низьких  температурах».

Сидоренко Віталій Петрович

Тимощук Ігор Миколайович