Циклова комісія Транспортні технології

(на автомобільному транспорті)

Циклова методична комісія Транспортні технології (на автомобільному транспорті) забезпечує викладання таких навчальних предметів:

 • правила та безпека дорожнього руху
 • будова і технічна експлуатація автомобілів
 • технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод
 • правове регулювання дорожнього руху
 • транспортне планування міст
 • технічні засоби організації дорожнього руху
 • автоматичні засоби управління дорожнім рухом
 • організація дорожнього руху
 • економіка та планування організації дорожнім рухом
 • транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг
 • технічна експертиза ДТП

 • організація контролю за транспортним процесом

 • сучасні транспортні технології

Спеціальність

275 Транспортні технології

Галузь знань:

27 Транспорт

Спеціалізація

Транспортні технології на автомобільному транспорті

Кваліфікація

Інженер з безпеки руху

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Голова комісії, спеціаліст вищої категорії, Академічний радник Транспортної академії України

Освіта:

Закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут за спеціальністю  «Автомобілі і автомобільне господарство» та здобув кваліфікацію інженера – механіка (диплом КВ №645624).

У ЖАДК НТУ працює з:

01.09.2014 року

Основні дисципліни, які викладає:

Будова та технічна експлуатація автомобілів,Технічна експертиза дорожньо-транспортних пригод, Організація контролю за транспортним процесом

.

Статті, участь у конференціях:

Чуйко С.П. До питання визначення технічної швидкості міського маршрутного автобусу в залежності від умов експлуатації / М.М. Маяк, С.В. Мельничук, Р.М. Головня Р.М., С.П. Чуйко // Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті» - Луцький НТУ, 2018-№1(10). -С. 58-65.

Чуйко С.П. Визначення складності автобусного маршруту за умовами експлуатації / С.П. Чуйко // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2018, - №2(82).- С.160-165.

Чуйко С.П. Дослідження теплового балансу салону автобусу у теплий період року / О.П. Кравченко, С.П. Чуйко // Науковий журнал. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля,-Сєвєродонецьк - 2019.№3(251), - С.101-106.

Вдосконалення алгоритму нормування витрати палива міським автобусом обладнаним кондиціонером / О.П. Кравченко, С.І. Кривошапов, С.П. Чуйко // Науковий журнал «Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті»- Луцький НТУ, 2019-№2 (13). -С. 76 - 83.

Чуйко Сергій Петрович

Ткаченко Галина Михайлівна

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст вищої категорії,старший викладач

Освіта:

Київський автомобільно- дорожній дорожній інститут, 1974р., за спеціальністю «Автомобільні дороги», кваліфікація -  інженер-шляхів сполучень.

У ЖАДК НТУ працює з:

01.08.1974 року

Основні дисципліни, які викладає:

«Організація дорожнього руху», «Основи охорони праці», «Вишукування та проектування автомобільних доріг і аеродромів», «Гідравліка»,  «Практика для одержання робочої професії», практики: «Розбивочні роботи», «Геодезична», «Виробнича-технологічна» та «Переддипломна»

Статті, участь у конференціях:

Ландшафтне проектування» ЖАДК НТУ (квітень 2017р);   

«Сумісна дія на довкілля  забруднюючих речовин при роботі асфальтобетонних заводів  та заходи по їх зниженню». - Міжнародна науково-практична конференція «Лісівнича освіта і наука: стан, проблеми та перспективи розвитку». Малинський лісотехнічний коледж. (28.03.2019р.)

Чуйко С.П., Ткаченко Г.М. Тепловий режим салону  міського автобуса в умовах літньої експлуатації /Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки // Державний університет «Житомирська політехніка. м. Житомир,11-15 травня 2020 р. С.105.

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст першої категорії

Освіта:

Військовий інститут керівного інженерного складу Національної академії оборони України, 2001 р. Категорія І.

У ЖАДК НТУ працює з:

01.09.2007 року

Основні дисципліни, які викладає:

Правила і безпека дорожнього руху. Технічна експлуатація автомобілів.

Статті, участь у конференціях:

Литвинов Анатолій Леонідович

Рижук Михайло Васильович

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст другої категорії

Освіта:

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне). Здобув кваліфікацію: інженер-будівельник. Ступінь вищої освіти – магістр. Спеціальність – автомобільні дороги і аеродроми.

У ЖАДК НТУ працює з:

01.04.2017 року

Основні дисципліни, які викладає:

Транспортно-експлуатаційні властивості автомобільних доріг;

Технічні засоби організації дорожнього руху;

Автоматичні засоби управління дорожнім рухом;

Транспортне планування міст;

Інженерна та комп’ютерна графіка;

Утримання та ремонт автомобільних доріг

Статті, участь у конференціях:

М.Т. Кузло, М.В. Рижук. Обґрунтування деформаційних показників асфальтобетонного покриття при реконструкції міської вулиці. Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». Випуск 100. Київ: НТУ. 2017.

М.В. Рижук. Розв’язки міських вулиць і доріг у різних рівнях. Порівняльний аналіз. Модернізація та сучасні технології транспортного будівництва: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції / Відп. ред. канд. філос. наук М. Брегін. – Львів: 2017. – 166 с.

М.В. Рижук, Д.А. Дмитрюк. Застосування сучасних дорожньо-будівельних матеріалів для покращення транспортно-експлуатаційних властивостей автомобільних доріг. LXXIV Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. НТУ. Київ: 2018. – 546 с.

М.В. Рижук, Д.А. Дмитрюк. Світлофори. Історія та розвиток. LXXV Наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. Тези доповідей. НТУ. Київ: 2019.

Рижук М.В., Чуйко С.П. Організація дорожнього руху та особливості використання технологій інтелектуальних транспортних систем / Матеріали IV науково-практичної конференції «Транспортні технології, стан, проблеми, перспективи» // Рівненський АТК, м. Рівне – 2019 р. -C.122-124

Герасимов Сергій Геннадійович

Науковий ступінь,

вчене звання,

кваліфікаційна категорія

Спеціаліст першої категорії

Освіта:

Житомирське вище військове училище радіоелектроніки (1980), Харківський військовий університет (1994) за фахом інженер з експлуатації радіоелектронних засобів.

У ЖАДК НТУ працює з:

2020 року

Основні дисципліни, які викладає:

Правила і безпека дорожнього руху

Статті, участь у конференціях: